Vår Arbetsprocess

1. Design Brief

Det första steget börjar med att vi samlar in information från er om vad det är ni vill att logotypen skall representera, vilket målgrupp ni har och era önskemål om hur ni vill att er logotyp skall se ut.

2. Målgruppsanalys

Vi analyserar din målgrupp och tittar på dina konkurrenter, därefter får vi en ide om hur vi kan skapa en logotyp till dig som står ut och reflekterar ert företag på bästa möjliga sätt.

3. Konceptualisering

I detta steg börjar vi med att utforma er logotyp och er logotyp börjar ta form.

4. Förslagsproduktion

Vi gör klar produktionen av logotypen och kan nu presentera logotyp förslagen till er.

5. Feedback och Korrigering

Vi återkommer till er med eventuella skissar och gör de korrigeringar och ändringar ni önskar tills ni är nöjda.

6. Leverans

Vi avslutar med att skapa de filformaten och skickar all arbete och filerna till er i välorganiserade mappar.

Scroll to Top